Loading...
Home2019-04-17T13:14:25+02:00

newVOC management BV is gespecialiseerd in het laten groeien van bedrijven.
Door financiering en business development ontstaan nieuwe mogelijkheden en worden zakelijke grenzen verlegd.
Actieve participatie in bedrijven. Inbreng op basis van kapitaal, hands-on management of inbreng van te ontwikkelen software.

Visie & achtergrond

Als je de business van je klanten begrijpt kun je beter en sneller tot een goede oplossing komen. Zeker als je over een goed netwerk aan contacten beschikt. Vanuit deze invalshoek werkt newVOC op een pragmatische manier aan het oplossen van groeivraagstukken van bedrijven. Met als resultaat de mogelijkheid van het verleggen van hun zakelijke grenzen.

De dienstverlening van newVOC is veelal gebaseerd op resultancy. Het grootste deel van het honorarium zal gekoppeld zijn aan het gerealiseerde resultaat. Hieruit blijkt ook ons commitment voor de projecten die we in portefeuille nemen.

De “hyperlink” tussen newVOC en de oude VOC

De Verenigde Oost-Indische Compagnie leverde met haar succesvolle investeringen een belangrijke bijdrage aan de Gouden Eeuw. Door het bundelen van de krachten van investeerders konden gezamenlijk successen worden geboekt en werden de zakelijke grenzen, ook letterlijk, verlegd. Als transportonderneming bracht de VOC goederen en mensen – en met de mensen ook gedachtegoed – bij elkaar.

In de huidige “e-eeuw” is internet wel het nieuwe transport medium van informatie. Mensen, transacties en ideeën worden in een muisklik bij elkaar gebracht. Ook in deze tijd is het van belang om investeerders te bundelen. Veel investeerders vinden co-investeerders essentieel om risico’s te delen. newVOC brengt bedrijven en investeerders bij elkaar zodat ook nu, vaak virtueel, zakelijk grenzen verlegd kunnen worden.