Loading...
Bedrijf2018-02-12T07:46:43+01:00

Bedrijf

Enabling new business frontiers.
Dat is wat newVOC fascineert.

Visie & achtergrond

Als je de business van je klanten begrijpt kun je beter en sneller tot een goede oplossing komen. Zeker als je over een goed netwerk aan contacten beschikt. Vanuit deze invalshoek werkt newVOC op een pragmatische manier aan het oplossen van groeivraagstukken van bedrijven. Met als resultaat de mogelijkheid van het verleggen van hun zakelijke grenzen.

De dienstverlening van newVOC is veelal gebaseerd op resultancy. Het grootste deel van het honorarium zal gekoppeld zijn aan het gerealiseerde resultaat. Hieruit blijkt ook ons commitment voor de projecten die we in portefeuille nemen.

De “hyperlink” tussen newVOC en de oude VOC

De Verenigde Oost-Indische Compagnie leverde met haar succesvolle investeringen een belangrijke bijdrage aan de Gouden Eeuw. Door het bundelen van de krachten van investeerders konden gezamenlijk successen worden geboekt en werden de zakelijke grenzen, ook letterlijk, verlegd. Als transportonderneming bracht de VOC goederen en mensen – en met de mensen ook gedachtegoed – bij elkaar.

De nieuwe Gouden e-Eeuw is weliswaar uitgebleven maar internet is wel het nieuwe transport medium van informatie. Mensen, transacties en ideeën worden in een muisklik bij elkaar gebracht. Ook in deze tijd is het van belang om investeerders te bundelen. Veel investeerders vinden co-investeerders essentieel om risico’s te delen. newVOC brengt bedrijven en investeerders bij elkaar zodat ook nu, vaak virtueel, zakelijk grenzen verlegd kunnen worden.

Producten

Financiering
newVOC heeft middels haar netwerk toegang tot private investors, investeringsfondsen en banken. We kennen de investeerders, investment managers en account- managers persoonlijk waardoor het onder de aandacht brengen van interessante projecten op basis van persoonlijke aanbeveling kan gebeuren.

Bij het gehele traject dat doorlopen wordt bij het realiseren van financiering is newVOC intensief betrokken. Na het opstellen van een kort en helder profiel dat is toegesneden op de informatiebehoefte van financiers wordt contact gelegd met een aantal geselecteerde partijen. Vervolgens vindt ondersteuning en advisering plaats bij gesprekken en contractbesprekingen. Support van contact tot contract.

Business Development
Voor groei van bestaande business of het aanboren van nieuwe business kan newVOC een bestaand businessplan verbeteren. Vervolgens kan zij de juiste samenwerkingspartners organiseren en contracteren. Hierdoor kan flexibel worden opgeschaald en snel resultaat behaald.

Deelname in bedrijven door newVOC
newVOC participeert ook actief in bedrijven. Inbreng kan plaats vinden op basis van kapitaal, hands-on management of inbreng van te ontwikkelen software.

drs. Jan A.C.P. Verkooijen MBA MSc

Jan heeft newVOC management BV opgericht. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in sales/marketing en management functies in ICT en bancaire bedrijven. Hij is regelmatig actief betrokken bij startende en groeiende bedrijven vanuit een financiele invalshoek. Als Venture Capitalist in Residence is hij verbonden aan het Erasmus Centre for Entrepreneurship.

Ir. Berry Tanis

Berry is mede-eigenaar van newVOC. Hij heeft 25 jaar ervaring in de commerciële kant van ICT bedrijven. Vanaf 2000 is hij regelmatig betrokken geweest bij offshore software development. Berry is initiatiefnemer van E2E Software. Als ondernemer heeft hij meerdere bedrijven opgezet.

Juli 2010
Financiering voor Compagnon

Maart 2010
Na jaren was het tijd om onze website eens te vernieuwen. De nieuwe site is live.