Loading...
Projecten2018-02-12T07:55:31+01:00

projecten

De afgelopen jaren heeft newVOC diverse projecten uitgevoerd op het gebied van financiering, businessdevelopment
en kennisoverdracht.

Financiering voor Compagnon

Vanuit een positie als marktleider voor de bemiddeling van HR professionals, is Compagnon inmiddels ook actief op de vakgebieden Sales, Marketing & Communicatie, Finance en ICT. Daarnaast bieden de businessunits Recruitment Solutions en Career Solutions praktische oplossingen voor in- door- en uitstroom van medewerkers. Compagnon heeft vestigingen in Amsterdam, Den Bosch, Utrecht en Zoetermeer.

Compagnon is vanaf de start in 2000 naar een omzet gegroeid van 15 mln in 2008. Ondanks dat de terugval in 2009, als gevolg van de financiële crisis, voor Compagnon lager was dan het branchegemiddelde was voor verdere groei aanvullende financiering nodig. newVOC heeft het volledige traject van het gericht benaderen van investeerders, gesprekken met investeerders en het sluiten van een contract actief uitgevoerd en/of ondersteund. Dit heeft in juli 2010 in een kapitaal injectie geresulteerd.

TechnoPartner label en financiering voor UReason

UReason is een software bedrijf dat software licenties en aan de software gerelateerde diensten verkoopt aan multinationals en andere grote bedrijven. De UReason oplossingen voor real-time alarm management stellen bedrijven in staat hun bedrijfsprocessen te verbeteren door het vermijden van verstoringen en gevolgen van defecten te minimaliseren. UReason producten bieden de leveranciers aan bedrijven de mogelijkheid om op een efficiente wijze oplossingen te creëren die de productie kunnen helpen te optimaliseren.

newVOC heeft UReason in 2006 geïntroduceerd in het TechnoPartner Programma van het Ministerie van Economische Zaken. Op basis van het TechnoPartner label heeft UReason een substantiële bancaire financiering kunnen realiseren.

newVOC heeft in 2008 een aanvullende bancaire financiering gerealiseerd voor UReason.

erasmus universiteit

Als oud student van de Global eCommerce Masters van de Erasmus Universiteit is Jan Verkooijen ook als Venture Capitalist in Residence aan het Erasmus Centre for Entrepreneurship verbonden. Onder andere voor gastcollege’s over (waardering van) start-ups en beoordelingen van elevator pitches en businessplannen.

Financieringsfaciliteiten voor BUS Holland

Voor Bus Holland Alkmaar, een technische groothandel, heeft newVOC in 2006 een forse uitbreiding van (bancaire) financieringsfaciliteiten in combinatie met factoring kunnen realiseren. Hierdoor kon de snelle groei worden voortgezet zonder toetreding van investeerders/uitgifte van aandelen.

In 2006 heeft newVOC ook de financiering van nieuwbouw van een eigen pand in combinatie met de verbouwing van het huidige pand ondersteund.

In het kader van een bedrijfsbrede herfinanciering in 2007, van zowel de groothandels-activiteiten als het vastgoed, heeft newVOC ook dit proces begeleid.

Nebib

Voor de samenwerkingspartner Nebib worden regelmatig op bijeenkomsten voor ondernemers en investeerders presentaties verzorgd over de waardering van startende en groeiende bedrijven.

verkoop van leasecarXchange

newVOC heeft in 2007 Business Force BV ondersteund bij de verkoop van leasecarXchange, een van de toonaangevende online marktplaatsen voor bemiddeling van lopende leasecontracten en andere leasevormen die resulteren in meer flexibilteit en minder kosten.

Financiering voor Backup Agent

Voor BackupAgent BV, een innovatief bedrijf uit Delft, dat is gespecialiseerd in het maken van toepassingen voor online backup systemen heeft newVOC in 2005 het aantrekken en contractueel afronden van risico financiering van een private investor ondersteund. Tevens is een bijdrage geleverd aan het verkrijgen van een bancaire lening.

BackupAgent heeft in november 2007 een plaats verworven in de Red Herring top 100 van meest innovatieve ondernemingen. In september 2008 is BackupAgent door Deloitte genomineerd als Rising Star in de Deloitte Technology Fast 50.

Financiering voor Jeeveo

Voor Jeeveo.com, die inmiddels een van de meest complete ICT portals van Nederland heeft ontwikkeld, heeft newVOC in 2004 het aantrekken en contractueel afronden van risico financiering van een private investor ondersteund. Tevens is een bijdrage geleverd aan het verkrijgen van vestigingssubsidie in Rotterdam.

Financiering voor Flex Groep

Flex Group, actief in detachering van met name ICT specialisten, was in de jaren 2000 tot 2002 een van de snelst groeiende bedrijven in Europa (in 4 jaar van 3 naar 540 medewerkers en een omzet van meer dan 35 miljoen). Na een terugval in 2002/2003 was voor verdere groei aanvullende financiering nodig. newVOC heeft het volledige traject van het gericht benaderen van investeerders, gesprekken met investeerders en het sluiten van een contract actief uitgevoerd en/of ondersteund. Dit heeft begin 2004 in een kapitaal injectie geresulteerd.

Flex Group is daarna versnel gegroeid en winstgevend geworden. In januari 2006 is Flex Group overgenomen door het beursgenoteerde DPA.